Oferta

Księgi rachunkowe
Księgi podatkowe
Ryczałt
Płace, Kadry, ZUS
JPK

Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych-Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja Dodatkowa
 • wnioski o wpis sprawozdania do KRS
 • prowadzenie Książek Przychodów i Rozchodów
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji Ryczałtu
 • rozliczenia roczne z podatku dochodowego PIT i CIT, wysyłanie elektronicznie do Urzędu Skarbowego PIT
 • doradztwo w bieżących sprawach podatkowych i wyboru formy opodatkowania
 • sporządzanie i wysyłanie JPK

Wynagrodzenia i rozliczenia z ZUS:

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i innych do ZUS
 • sporządzanie i dostarczanie do ZUS dokumentów do świadczeń z ZUS
 • sporządzanie List Płac
 • sporządzanie PIT-4, PIT-8AR, PIT-11

 

Kadry:

 • przygotowanie kompletu dokumentów do akt pracowniczych
 • ewidencja urlopowa
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń

Pozostałe:

 • sporządzanie sprawozdań do GUS, Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego
 • reprezentowanie podatnika w ZUS i US za zgodą podatnika